Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Nyhed

Næste version af Sundhedsjournalen: Borgeren får adgang til flere sundhedsdata

13. maj 2024 · Læsetid: 2 minutter

I 2030 skal alle borgere i EU have fuld digital adgang til egne sundhedsdata. Sådan lyder EU’s målsætning og ambition i al fald.

Som baseline for dette arbejde, udgav EU-kommissionen i 2023 en rapport, der viser, at Danmark allerede er tæt på målet, og på nuværende tidspunkt ligger helt i top i Europa, efterfulgt af Litauen og Finland.

En af grundene hertil er, at MedCom siden 2003, i tæt samarbejde med amter/regioner, Sundhed Danmark, sundhed.dk og parternes it-leverandører, har arbejdet for at give borgerne adgang til egne sundhedsdata fra både offentlige og private sygehuse.

Og siden 2014 har den fælles nationale platform heddet Sundhedsjournalen, som er ledet af regionerne og tilgås via portalen sundhed.dk og appen MinSundhed.

MedComs rolle i Sundhedsjournal-projektet

I det nuværende Sundhedsjournal 4.0-projekt har MedCom det udførende ansvar for, at yderligere data bliver tilgængelige fra speciallægepraksis, almen lægepraksis og kommuner. Dette gør vi i tæt samarbejde med FAPS, PLO, KL og parternes it-leverandører.

Præmissen for arbejdet er at give borgeren adgang til de data, som læger og andet sundhedspersonale allerede har registreret i deres journalsystemer og som er dokumentation for deres daglige arbejde.

Aktuelle fokusområder

Fra almen lægepraksis er der aktuelt fokus på:

 • Forløbsplaner for patienter med KOL, diabetes type 2 og iskæmisk hjertesygdom
 • Aktuelle og relevante diagnoser
 • Patientrapporterede oplysninger fra WebPatient-løsningen

Fra speciallægepraksis er der aktuelt fokus på:

 • Diagnoser
 • Epikriser (udskrivningsbreve)
 • Notater (efterår 2024)
 • Egenudførte laboratoriesvar (efterår 2024)

Fra kommunerne er der aktuelt fokus på:

 • Tilstande (Faglige problemområder)
 • Indsatser (Ydelser hos borgeren)
 • Hjemmemonitorering (Via FUT-løsningen)
 • Kommunal PRO (Via FUT-løsningen)
 • Kommunale prøvesvar (selvstændigt projekt)

Vil du vide mere?

Du kan finde rapporten fra EU-kommissionen her.

Læs mere om MedComs bidrag til Sundhedsjournal 4.0-projektet her.

Spørgsmål? Så kontakt

Portrætfoto af Lars Hulbæk

Lars Hulbæk

Direktør