Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Nyhed

Opdateret version af Fælles Stamkort-standarden

31. oktober 2023 · Læsetid: 1 minut

En opdateret version af Fælles Stamkort-standarden (PDC-DK) er her i oktober blevet godkendt i Det Rådgivende Udvalg for Standarder og Arkitektur (RUSA).

Opdateringen sker som led i indsatsen mod Det Gode Ældreliv, hvor det er besluttet, at borgere fra 60 år skal have mulighed for at fravælge genoplivningsforsøg ved hjertestop, og at fravalget skal være tilgængeligt for sundhedspersonale via Fælles Stamkort..

Under forudsætning af nødvendig ændring af Sundhedsloven (forventes vedtaget i december 2023), følger, at den opdaterede version af Fælles Stamkort-standarden (PDC-DK.v.3.0.0) skal være implementeret i de omfattede systemer og fravalget tilgængeligt for sundhedspersonalet inden udgangen af 2024.

KL har indgået aftale med MedCom om at yde implementeringsstøtte til kommunerne, så det sikres, at den opdaterede standard for Fælles Stamkort er teknisk implementeret i kommunens EOJ-systemer inden udgangen af 2024, ligesom MedCom varetager implementeringen hos alment praktiserede læger og praktiserende speciallæger. MedCom skal som led i dette sikre, at de berørte anvendersystemer er certificeret til PDC-DK.v.3.0.0.

Yderligere information: