Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Gennemgående aktivitet

Internationale aktiviteter

Opdateret 8. februar 2024

MedCom har en lang tradition for at deltage i internationale projekter og netværk.

Den internationale udvikling omkring HL7-standarder følges tæt og MedCom yder rådgivning internationalt, i regi af Udenrigsministeriet/Danida i Mexico og via EHTEL til lande som ønsker at trække på MedComs erfaringer.

EHTEL-medlemskabet er med til at holde MedCom orienteret om, hvad der foregår internationalt og til at bevare det internationale netværk.

MedCom deltager i promovering af dansk sundheds-it gennem deltagelse i og oplægsholder på internationale konferencer, bl.a. i samarbejde med HealthCare Denmark.

Standardisering

På det internationale standardiseringsområde deltager MedCom gennem sit sæde i Dansk Standards udvalg vedrørende Sundhedsinformatik (S 273-SUSI). Her håndteres relationerne til det internationale standardiseringsarbejde vedrørende ISO, CEN. Tillige er MedCom medlem af den danske HL7 afflilate, hvor vi også bestrider forpersonsposten. I forhold til IHE rammeværket følger MedCom dette arbejde tæt gennem internationale kontakter.

Internationale projekter

MedCom holder sig orienteret omkring relevante finansieringsprogrammer og internationale samarbejdsmuligheder, men deltager kun i projekter som er strategisk vigtige for Danmark, knyttet til MedComs kerneopgaver.

MedCom er pt. med i et større EU-finansieret projekt, xShare, som startede 1. december 2023 og varer 3 år. xShare–der har til formål at gøre det muligt på en nem, sikker og hurtig måde at dele sine sundhedsdata mellem systemer og lande via the European Electronic Health Record Exchange Format (EEHRxF). Projektet har til formål at forberede landene og markedet til dele af European Health Data Space Regulation (EHDS).

The European Health Data Space

The European Health Data Space (EHDS) er en strategi og initiativ fra EU, der sigter mod at skabe en fælles platform og ramme for deling og anvendelse af sundhedsdata på tværs af medlemslandene. Målet er at lette udvekslingen af sundhedsdata mellem sundhedsmyndigheder, forskere, sundhedssektoren og andre relevante parter i Europa. EHDS sigter mod at forbedre sundhedspleje, forskning, innovation og politikudvikling ved at muliggøre sikker, standardiseret og effektiv deling af sundhedsdata, samtidig med at man respekterer privatliv og datasikkerhed.

De seneste afsluttede internationale projekter MedCom har deltaget i er:

  • KONFIDO, som havde fokus på sikkerhed i håndteringen af sundhedsdata når den deles, både nationalt og internationalt.
  • Trillium II, som byggede videre på andre tidligere projekter, bl.a. epSOS-projektet, som MedCom var en del af, og Trillium Bridge. Outcome var en international standard for et ”Patient Summary” som kan udveksles på tværs af grænser i Europa og med USA. MedCom var projektkoordinator.
  • EURO-CAS-projektet, som bl.a. byggede videre på resultaterne fra Antilope-projektet. Outcome var operationelle guidelines til test af interoperabilitet af sundheds-it systemer op imod anerkendte internationale standarder og profiler. Projektet blev afsluttet i december 2018. 

Projektdokumenter

Indlæser dokumenter

Kontakt

Portrætfoto af Janne Rasmussen

Janne Rasmussen

Chefkonsulent

Administrativt team samt Koordinering & Kommunikation

Portrætfoto af Mie Hjorth Matthiesen

Mie Hjorth Matthiesen

Specialkonsulent

Koordinering & Kommunikation