Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Systemforvaltning

SDNv4-implementering

Opdateret 24. november 2023

Formål

Formålet med projektet er implementering af den nye kontrakt for SDN (SDNv4).

Kontrakten blev indgået den 22. februar 2023 efter afholdt offentligt EU-udbud med forhandling. Udbuddet angik etablering, drift, vedligehold og support af SDN-infrastrukturen.

Vinderen af udbuddet blev den eksisterende SDN-leverandør Nuuday A/S (TDC Erhverv), som sammen med underleverandøren Netic A/S fortsat vil varetage driften af SDN.

Kontrakten skal være implementeret med udløb af den eksisterende SDNv3-kontrakt pr. 31. marts 2024.

Om projektet

Centralt for projektet er et teknologiskift til SD-WAN, så SDN i SDNv4 overgår til at være et krypteret og virtuelt netværk.

Det betyder, at der i projektet skal opbygges en hel ny infrastruktur, som skal sikre samme stabile drift som det nuværende SDN.   

Det betyder også, at de ca. 130 tilsluttede parter på SDN skal migreres over til den nye infrastruktur.

Projektet er derfor planlagt med en lang transition for at sikre tilstrækkelig tid til en trinvis migrering af de tilsluttede parter. Migreringen vil primært bestå i, at de tilsluttede parter skal installere en lokal SDN SD-WAN-boks.

Ud over det tekniske består projektet også i hele opbygningen og organiseringen af drift, vedligehold, SPOC, sikkerhed.

Tilslutnings- og databehandleraftale for SDNv4

Med SDNv4 skal der indgås nye tilslutnings- og databehandleraftaler med de tilsluttede parter som en del af migreringen til SDNv4. 

Den reviderede tilslutnings- og databehandleraftale for SDNv4 er godkendt i MedComs styregruppe den 23. marts 2023 som det fælles grundlag for brug af SDN. Dette skete på baggrund af forudgående behandling og høringer i MedComs ejerkreds (regioner, kommuner og stat).  

Databehandleraftalen tager afsæt i den fællesoffentlige databehandlerskabelon, som er baseret på Datatilsynets skabelon. Databehandleraftalen findes som tidligere i 2 versioner – en databehandleraftale og en underdatabehandleraftale.  

Du finder de godkendte aftaler i nedenstående:

Tidsplan

Den overordnede tidsplan for implementeringen af SDNv4 er:

  • Maj 2023: Opsætning af de centrale netværkskomponenter
  • August – september 2023: Gennemførelse af PoC (Proff of Concept), som har til hensigt at demonstrere funktionalitet samt efterprøve procedurer og vejledninger for migrering
  • September 2023: Opstart af ’transition ind’ med løbende migrering af de tilsluttede parter
  • Ultimo marts 2023: Deadline for implementering og migrering med udløb af eksisterende SDNv3-kontrakt  

Organisering

Implementeringen af SDNv4-kontrakten er organiseret med en SDNv4-styregruppe, projektgruppe og projektledelse med deltagere fra Nuuday og MedCom.

Parallelt vil den eksisterende governance for SDN med MedComs styregruppe som forretningsgruppe og SDN-brugergruppen følge og støtte op om implementeringen af SDNv4.

Sundhedsdatanettet

Læs mere om SDN her: https://medcom.dk/systemforvaltning/

Projektdokumenter

Indlæser dokumenter

Kontakt

Portrætfoto af Peder

Peder Illum

Chefkonsulent

Systemforvaltning

Portrætfoto af Lars Hillerup

Lars Hillerup

Konsulent

Systemforvaltningsteam