Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

VDX-udbud

Opdateret 12. april 2023

Formål

Formålet med VDX-udbud-projektet er at gennemføre udbud og efterfølgende at vælge en leverandør til drift af VDX pr. 1. januar 2025.

Om projektet

MedCom gennemførte det seneste VDX-udbud som et offentligt EU-udbud tilbage i 2020. Nuuday (TDC NetDesign) blev valgt som leverandør med Netic som underleverandør.

Den eksisterende kontrakt løber frem til og med d. 31. december 2024. Udbudsprocessen er derfor igangsat med henblik på implementering og idriftsættelse af ny VDX-kontrakt inden udløb af den eksisterende.

Der er afholdt markedsdialogmøder ultimo april 2023.

Udbudsdesignet er godkendt i MedComs styregruppe d. 22. juni 2023 med forudgående behandling i udbudsstyregruppen. Udbudsdesignet bygger på en fællesregional og fælleskommunal proces om den strategiske rammesætning af VDX. Udbuddet gennemføres som et EU udbud med forhandling og tidsplanen er derfor opdateret.

Organisering

Udbuddet for VDX er organiseret med:

  • MedComs styregruppe, som træffer beslutning om udbud og tildeling, strategiske valg i udbudsdesignet, investeringer og økonomi forbundet med udbud og drift
  • Udbudsstyregruppe, som har ansvar for en samlet og koordineret styring og kvalificering af udbudsprocesser hos MedCom
  • Projektledelse og projektgruppe med udbudsassistance, udbudsjurist og MedCom

VDX-brugergruppen og andre relevante fora inddrages desuden i udbudsprocessen i form af fx høringer.

Du kan finde VDX-brugergruppens repræsentanter her.

Tidsplan

Tidsplan for VDX-udbuddet.

Læs mere om VDX.

Kontakt

Portrætfoto af Jesper

Jesper Søderberg Knudsen

Konsulent

Systemforvaltningsteam

Portrætfoto af Lone

Lone Høiberg

Konsulent

Systemforvaltningsteam

Portrætfoto af Per

Per Abildgaard

Konsulent

Systemforvaltningsteam