Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Systemforvaltning

VDX-udbud

Opdateret 15. maj 2024

Som led i MedComs opgave som fællesoffentlig systemforvalter gennemfører MedCom udbudsprocesser, da kontrakterne om drift af SDN og VDX er udbudspligtige.

VDX-udbuddet vedr. drift, service og support af VDX-infrastrukturen og VDX-API’et er afsluttet pr. 2. maj 2024.

Udbuddet er gennemført som et offentligt EU-udbud med forhandling, og 2 leverandører blev prækvalificerede til at afgive et endeligt tilbud. Tilbuddene har været af høj kvalitet – og med god konkurrence tilbuddene imellem.

Den eksisterende VDX-driftsleverandør TDC Erhverv har fået tildelt opgaven med Netic som underleverandør, og skal de næste 5 år varetage driften af VDX.

Kontrakten blev underskrevet den 2. maj 2024 og træder i kraft d. 1. januar 2025. Det kan du læse mere om her.

Der vil i den næste tid være fokus på implementeringen af den nye VDX-kontrakt, som for de tilsluttede parter også omfatter indgåelse af revideret tilslutnings- og databehandleraftale for VDX.

Tidsplan

Tidsplan for VDX-udbuddet.

Læs mere om VDX.

Kontakt

Portrætfoto af Jesper Søderberg Knudsen

Jesper Søderberg Knudsen

Konsulent

Systemforvaltning

Portrætfoto af Lone Høiberg

Lone Høiberg

Konsulent

Systemforvaltning

Portrætfoto af Per Abildgaard

Per Abildgaard

Konsulent

Systemforvaltning