MedCom IT-understøtter sammenhængende patientforløb og faciliterer samarbejde mellem myndigheder, organisationer og private firmaer med tilknytning til den danske sundhedssektor.

Servicemeddelelser

Kalender

Kortlægning psykiatri og social

 • Via video
 • SE EVENT

Telemedicinkortlægningsmøde

 • MedCom, Forskerparken 10, MedCom-Mødelokale C, 5230 Odense M
 • SE EVENT

Styregruppen for forløbsplaner

 • Sundheds- og Ældreministeriet, Holbergsgade 6, Mødelokale S.25, 1057 København K
 • SE EVENT

WebReq-brugergruppemøde

 • MedCom, Forskerparken 10, Konferencen, 5230 Odense M
 • SE EVENT

Testamp for lægesystemleverandører

 • Bornholm
 • SE EVENT

KKR-digitaliseringsmøde

 • KL, Weidekampsgade 10, 2300 København S
 • SE EVENT

SDN-brugergruppemøde

 • MedCom, Forskerparken 10, MedCom-Mødelokale C, 5230 Odense M
 • SE EVENT

VDX-brugergruppemøde

 • MedCom, Forskerparken 10, MedCom-Mødelokale C, 5230 Odense M
 • SE EVENT