Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

For dig som er kommuneansat

Sundhedsjournal 4.0 – Kommunal adgang og opkobling

Sundhedsjournal 4.0-projektet er et fællesoffentligt it-projekt, som forbedrer og videreudvikler den eksisterende Sundhedsjournal, der udstilles på sundhed.dk for både klinikere, borgere og disses pårørende. Det kommunale sundheds- og socialområde har adgang til at læse i Sundhedsjournalen.

I de kommende år arbejdes der med hvilke data, kommunerne skal dele i Sundhedsjournalen samt hvorledes dette skal ske rent teknisk.

Løsninger på vej

Løsninger i drift

Kontaktperson

Portrætbillede af Kira Christina Ørbekker

Kira Christina Ørbekker

Konsulent

Kommuneteam