Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Håndtering af laboratorieprøver

MedComs kommunikationsstandarder anvendes, når de praktiserende læger bestiller laboratorieundersøgelser og modtager svar fra laboratorierne. Alle laboratorieprøver bestilles i WebReq, som tilgås via lægesystemet. Laboratoriernes repertoire er altid opdateret, og lægen kommer ikke til at bestille noget, som ikke kan laves på laboratoriet. Laboratoriet kan opsætte regler og blokeringer for rekvirering af specifikke undersøgelser/analyser samt sætte pris/prisgruppe på, så det er nemt at se, hvis en undersøgelse er særlig dyr at udføre.

På laboratoriesvarportalen findes svar på prøver, som er analyseret på et af landets laboratorier. Portalen tilgås direkte fra WebReq eller via www.sundhed.dk med digital signatur. Her kan man søge resultaterne på de udførte laboratorieprøver, downloade dem til eget system og derved spare en kontakt til laboratoriet.

Ved brug af WebReq kan du ligeledes se, om der allerede foreligger et svar inden for de seneste tre måneder på den prøve, man er ved at bestille.