Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Opdaterede medicin- og vaccinationsoplysninger

MedCom har deltaget i flere års målrettet implementeringsindsats for det Det Danske Vaccinationsregister (DDV) og Fælles MedicinKort (FMK) på bl.a. praksisområdet, tandlægeområdet og i kommunerne.

FMK afspejler patientens aktuelle medicin og Det Danske Vaccinationsregister (DDV) viser givne og planlagte vaccinationer. Oplysninger om aktuel medicinering og givne vaccinationer kan slås op via praksislægens journalsystem eller www.sundhed.dk, hvilket giver overblik, større sikkerhed og opdateret information til patienten og sundhedsfagligt personale.

Udvikling, fremdrift og problemløsning i FMK-programmet varetages af Sundhedsdatastyrelsen via den etablerede governancestruktur. MedCom er repræsenteret i de fleste af governancegrupperne og er fortsat en del af det certificeringsteam, som sikrer, at nye systemleverandører samt alle nuværende systemer med integration til FMK testes, når der kommer nye versioner/snitflader til FMK.

Information og vejledninger om det Fælles Medicinkort (FMK) og Det danske vaccinationsregister (DDV) kan ses på Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside.

Se også mere om FMK på MedComs hjemmeside.