Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Information til kommunerne

Når den enkelte kommune vælger at tage knapløsningen i brug, er der en del ting, der skal være etableret og herunder en auditfunktion. MedCom har udarbejdet retningslinjer, vejledninger og information omkring håndtering og oprettelse af auditfunktion.

Hvem har adgang til Sundhedsjournalen via knapløsning fra EOJ-systemet?

Medarbejdere med en sundhedsfaglig autorisation har rettigheder til at tilgå Sundhedsjournalen. For medarbejdere uden sundhedsfaglig autorisation er det kommunen, der beslutter hvem, der skal have rettigheder til at tilgå Sundhedsjournalen. Dette styres via brugerrettigheder i EOJ-systemet. 

Herudover er det et krav, at alle, som skal kunne tilgå Sundhedsjournalen, skal have et medarbejdercertifikat med tilknyttet CPR-nummer. 

Håndtering af sundhedsdata

Ansatte i kommunerne må foretaget opslag på Sundhedsjournalen, hvis det er relevant for deres konkrete arbejdsopgaver, og hvis den ansatte har borgeren i aktuel behandling. Borgere vil kunne se, hvem der har slået op i deres Sundhedsjournal via MinLog.

Når man tilgår en borgers oplysninger i Sundhedsjournalen, bliver man mødt af et samtykkevindue, hvor man skal angive, om man har borgerens samtykke, eller om indhentning af oplysninger sker af hensyn til andet aktuelt behandlingsforløb samt begrundelse herfor. 

Auditering af opslag på Sundhedsjournalen i kommunerne

Med muligheden for at tilgå Sundhedsjournalen via en knapløsning fra kommunens EOJ-system, følger der også en pligt til at auditere opslagene. Det betyder, at der 2 gange om året udtrækkes en log over alle opslag foretaget i en tilfældigt udvalgt uge. Kommunen skal auditere alle opslag, som fremgår af logfilen. 

Der er udviklet et værktøj, hvor kommunerne selv kan hente logfiler til audit. Det bliver også via samme værktøj, at kommunerne kan kvittere for gennemført audit via en simpel afrapportering. For adgang til dette værktøj skal man benytte et medarbejdercertifikat. 

Til brug for adgang til værktøjet samt advisering om, at logfiler ligger klar, skal hver enkelt kommune oplyse en kontaktperson med mailadresse samt en funktionspostkasse til Iben Søgaard, ibs@medcom.dk.

Brugervejledning til Sundhedsjournalen

Der er udarbejdet en brugervejledning til Sundhedsjournalen, som kort præsenterer overblikssiden og hvad, man finder under de enkelte datakilder. 

Bemærk, at FMK og Vaccinationer benytter sin egen brugerstyring (for at tilgå disse oplysninger via Sundhedsjournalen kræver det en sundhedsfaglig autorisation). Selv om man er trustet til FMK i eget EOJ-system, kan men ikke tilgå FMK via Sundhedsjournalen. 

Aftaler og Stamkort benytter også egen brugerstyring. Her kan trustede til Et Samlet Patientoverblik godt tilgå løsningerne via Sundhedsjournalen. 

Se i øvrigt “Ofte stillede spørgsmål” på Sundhed.dk.

Projektdokumenter