Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Nyhed

Kontakt Læge-evalueringsrapport offentliggjort: Brugere oplever stort potentiale og værdi

16. marts 2023 · 3 minutter

Den nationale Kontakt Læge-app er en af de få apps som tjener det formål, at sårbare og udsatte borgere, tilknyttet kommunen, kan få hjælp fra en kommunal medarbejder til at benytte den praktiserende læges tilbud om en videokonsultation.

Kontakt Læge-evalueringsrapport offentliggjort: Brugere oplever stort potentiale og værdi

App med stort potentiale og værdi  

“Det er et stort plus med videokonsultation. Det gør, at de svageste borgere også har mulighed for at “komme” til læge og blive set og hørt.”

Sådan lyder det i rapporten fra en af brugerne af Kontakt Læge-appen.

Evalueringsrapporten giver et dybdegående indblik i, hvordan appen fungerer. Udover ovenstående citat nævner en af brugerne også, at:

”Brugerfladen gør det let at bruge [appen, red.], men man skal huske at løsningen findes.” 

Det store potentiale og værdi i appen kommer særligt af brugervenligheden og videokonsultationens fleksible form, hvilket er til gavn for både borger, læge og den kommunale medarbejder.

Videoløsningen kan bidrage til kvalitet i borgerens behandling som resultat af effektive arbejdsgange, bl.a. ved problemstillinger, som kan kræve hurtig afklaring, behandling eller ved opfølgninger såvel som mindre transporttid for brugerne og behandling i trygge rammer for borgeren. Dette nævnes også af flere i rapporten:

”Hvis borgeren ønsker det, så synes jeg klart, at det er noget, vi skal kunne tilbyde. Vi får mindre og mindre ressourcer i sundhedsvæsenet, så vi har brug for de her løsninger.”

”Det understøtter en hurtigere opfølgning og dialog med lægen omkring borgeren.

Du finder den afsluttende evalueringsrapport her.

Fakta om rapporten

Rapporten er udarbejdet af CIMT i samarbejde med MedCom, og er baseret på data indhentet via interviews og spørgeskemaer fra henholdsvis kommunale medarbejdere og praktiserende læger samt monitoreringsdata.

Rapporten er udarbejdet i perioden april 2022 til januar 2023.

Implementering af Kontakt Læge-appen

De fleste kommuner har implementeret Kontakt Læge-appen trinvist og ikke nødvendigvis på alle områder. Appen er oftest anvendt på plejehjem og i hjemmesygeplejen. Løsningen anvendes også på områderne rehabiliteringsafsnit, botilbud og i akutteams. Endvidere har to regioner valgt at afprøve løsningen med at hjælpe deres borgere på udvalgte botilbud med videokonsultationer til egen læge.

I rapporten angives det desuden, at der stadig er et uudnyttet potentiale for at forbedre det tværfaglige arbejde omkring borger via videokonsultationer. Øget kendskab til løsningerne er derfor afgørende for den fremtidige brug. I rapporten lyder det:

”Det kan gavne det tværsektorielle samarbejde.”

Kontakt Læge-appen har været i drift siden maj 2020, og fra maj 2022 blev det også muligt at anvende en sms-løsning, som også evalueres i rapporten, hvor lægen sender link, via sms, til et videomøderum til den kommunale medarbejder. Her anbefales det at anvende Kontakt Læge-appen, da den har en større sikkerhed grundet login sammenlignet med sms-løsningen.

Materiale og hjælp til implementering

Det er fortsat muligt for alle kommuner at få hjælp til implementering af Kontakt Læge-appen. Kontakt foregår direkte til konsulent Lone Høiberg. Du finder kontaktoplysninger nedenunder.

Derudover kan du hente implementeringsdokumenter, vejledninger og film, samt kan du finde information om statistik og support.

Kontakt

Portrætfoto af Lone Høiberg

Lone Høiberg

Konsulent

Systemforvaltning