Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Standarder

CDA

Opdateret 21. november 2023

CDA-logo

Hvad er CDA?

CDA, som står for Clinical Document Architecture, er et standardformat udarbejdet af den internationale standardiseringsorganisation HL7.

CDA-dokumenter er en måde at strukturere klinisk indhold, der indeholder nogle generelle informationer og informationer der understøtter en specifik kontekst. MedCom har, i samarbejde med øvrige parter, profileret en række CDA-dokumenter, så de passer til en dansk kontekst og danske projekter.

CDA-dokumenterne deles over en national infrastruktur der ejes af Sundhedsdatastyrelsen (SDS Patientindeks). Dokumentationen for CDA-dokumenterne, MedCom er ansvarlig for, findes på SVN.

Hvilke MedCom-projekter indgår CDA i?

MedCom har udarbejdet CDA-dokumenter til projekterne:

Derudover har MedCom defineret en CDA-Header, der indeholder generisk information der anvendes på tværs af danske CDA-profiler. Dokumentation af CDA-Header findes på SVN.


Hvad er CDA?

CDA er udviklet af HL7 til at dele sundhedsinformationer, struktureret i dokumenter. Alle CDA-dokumenter er baseret på XML og er en repræsentation af HL7’s Reference Information Model (RIM).

CDA-dokumenter er kendetegnet ved:

1. At alt relevant information om en given kontekst er samlet i ét dokument. Dette inkluderer ansvarlige personer og patienten eller borgeren, som dokumentet omhandler

2. At et dokument vil eksistere i en lang periode

3. At dokumentet indeholder, foruden struktureret data, en ’human-readable’ tekst, hvormed relevante personer kan læse indholdet af dokumentet med simple værktøjer

CDA-dokumenterne har desuden en særlig struktur, hvor generelle informationer, der er behov for i alle dokumenter, er indeholdt i en CDA-Header, og de mere kontekstspecifikke informationer er i en CDA-body.

HL7 har udarbejdet en række generiske CDA-dokumenter. Før disse kan implementeres i en dansk kontekst, skal de tilpasses, således de understøtter de danske behov. Denne tilpasning dokumenteres i en Implementation Guide for hver dokumenttype, f.eks. stamkort eller spørgeskemadefinition.


Domæneregler

MedCom samarbejder med Sundhedsdatastyrelsen om anvendelsen af Sundhedsdatastyrelsens patientindeks til dokumentdeling og MedComs standarder.

Sundhedsdatastyrelsen og MedCom har sammen udgivet domæneregler for patientindekset, der beskriver krav til datakilder og dataanvendere; herunder arbejdsdeling og samarbejde mellem Sundhedsdatastyrelsen og MedCom om support, certificering og test af indholdsmæssige standarder, metadata, forretningsmæssige regler samt end2end-test.

Du finder domænereglerne her.

Kontakt CDA-teamet

Portrætfoto af Rune Hvid Schøler Kristensen

Rune Hvid Schøler Kristensen

Konsulent

Standardteam

Portrætfoto af Søren Gammelgaard

Søren Gammelgaard

Konsulent

Standardteam

Portrætfoto af Thea Mentz Sørensen

Thea Mentz Sørensen

Konsulent

Standardteam