Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

For dig som er kommuneansat

Sundheds- og ældreområdet

MedCom har længe haft fokus på kommunikationen mellem hjemmepleje, sygehuse og praktiserende læger.

Formålet med den elektroniske kommunikation er at sikre sammenhængende patientforløb. Det betyder, at parterne i sundhedsvæsnet hver især er velinformerede om patientens situation og behov før, under og efter en indlæggelse.

Dette giver øget kvalitet for borgerne i form af større sammenhæng i forløbet.

Løsninger på vej

Løsninger i drift

Korrespondancemeddelelsen

Mellem sygehuse, kommuner, lægepraksis og apoteker udveksles korrespondancemeddelelser.

Korrespondancemeddelelsen omtales ofte som sundhedsvæsenets “sikre kliniske e-mail.” Det er en fritekstmeddelelse, som anvendes til udveksling af patienthenførbare oplysninger, hvor der ikke findes andre MedCom-standarder til formålet eller som supplerende meddelelse til anden MedCom-standard, eksempelvis sygehushenvisning eller som supplerende meddelelse til hjemmepleje-sygehusstandarder.

Anvendelsen af korrespondancemeddelelsen mellem parterne fastlægges dels af kommunikationsaftaler under sundhedsaftaler samt lokale samarbejdsaftaler. For samarbejdet mellem lægepraksis og kommunerne sker aftaler om anvendelse gennem KLU, de kommunalt lægelige udvalg.

Udbredelsen af MedComs korrespondancemeddelelse har været jævnt stigende siden ibrugtagning. MedCom-standarden findes i EDI-format, DIS91, og XML-format, XDIS91.

Der er udviklet en ny korrespondancemeddelelse i HL7/FHIR-format, hvor kategorisering og vedhæftning af bilag vil give væsentlige forbedringer i den kliniske anvendelse.

Du kan læse mere om den nye korrespondancemeddelelse her.

Kontakt

Portrætfoto af Dorthe Skou Lassen

Dorthe Skou Lassen

Chefkonsulent

Kommuneteam