Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Aftaleportalen

Anmodninger

Anmodnings detaljer

Gælder rettigheder almindelig bruger, super bruger og organisations administrator.

Under menupunktet ‘Anmodninger’ findes alle anmodninger i din organisation. Det inkluderer både udgående anmodninger fra organisationens klienter mod services fra andre organisationer, og indgående anmodninger mod organisationens egne services.

Visningen er delt op i to: Anmodninger som afventer godkendelse og afviste anmodninger.

Billede af dine anmodninger og afviste anmodninger.
Her er anmodninger vist som lister.

Klik på en linje eller  i listen af anmodninger for at åbne detaljevisningen for en anmodning.

Billede af aftale informationer, service informationer, klient informationer og forbindelser. I toppen til venstre kan man finde mere information om klient IP-adresser og kontakter.

Her findes informationer om både klienten og servicen.

Anmodnings oprettelse

Gælder rettigheder super bruger og organisations administrator.

Knappen hvorpå man opretter anmodninger.

Under menupunktet ‘Anmodninger’, benyttes Anmodning knappen til at åbne dialogen til oprettelse af en ny anmodning.

For at oprette en anmodning, skal der på organisationen være oprettet en klient. Se klient oprettelse.

Oprettelse af en anmodning har 3 trin:

Trin 1: Vælg service

Trin 1: Vælg service. Oversigt over services med information som navn, kritikalitets score, kategorier, ejer organisation, service gruppe og handlinger.

Her vælges den service der ønskes en aftale med. Der kan vælges imellem alle services på tværs af alle organisationer.

Flere detaljer om en service kan vises ved at klikke på servicen eller på Anmodning ud for servicen. Kom tilbage til oprettelsen ved at klikke i det grå område.

Trin 2: Vælg klient

Trin 2: Vælg klienter. Oversigt over klienter. For at vælge klient så tryk på firkanten til venstre ud fra den/de klienter du ønsker at vælge.

Her vælges den eller de klienter der ønskes aftaler for. Der kan vælges klienter fra brugerens egen organisation.

Flere detaljer om en klient kan vises ved at klikke på klienten eller på Anmodning ud for klienten. Kom tilbage til oprettelsen ved at klikke i det grå område.

For hver klient der vælges, bliver der oprettet en særskilt anmodning.

Trin 3: Aftale informationer

Trin 3: Aftale informationer. Vælg kritikalitet og skriv beskrivelse. Tryk gem for at afslutte.

Her indtastes basale informationer om anmodningen.

Gem

Når der trykkes ‘Gem’, bliver serviceudbyderen notificeret, og det er herefter op til serviceudbyderen at vurdere om anmodningen skal godkendes eller afvises. Uanset serviceudbyderens valg, bliver kontaktpersonerne på klienten notificeret, når dette sker.

Anmodnings godkendelse

Gælder rettigheder super bruger og organisations administrator.

Brugere som enten er service godkender på en given service eller har rollen ‘ORG_ADMIN’ på service organisationen, har mulighed for at godkende eller afvise anmodninger mod servicen.

Under detaljevisningen for en anmodning, benyttes den blå knap hvor der står ‘AFTALE: TEST KLIENT (SERVICE1)’ til at vise mulighederne for anmodningen.

Billede der viser hvor du kan godkende, afvise eller slette en anmodning. Det er til højre i detaljevisningen for anmodninger.

Både ved godkendelse og afvisning af anmodningen, får man mulighed for at knytte en kommentar.

Knyt en kommentar til afvisning af anmodning og tryk gem.
Knyt en kommentar til godkendelse af anmodning og tryk gem.

I begge tilfælde vil kontaktpersonerne på klienten blive notificeret.

Anmodnings sletning

Gælder rettigheder super bruger og organisations administrator.

Se sletning.

Hvis en anmodning afventer godkendelse kan den kun slettes fra klient organisationen. Derimod hvis en anmodning er afvist, kan den både slettes fra service organisationen og fra klient organisationen.

Uanset hvem der foretager handlingen, vil kontaktpersonerne på klienten blive notificeret.

Find andre vejledninger om