Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Aftaleportalen

Forside

Aftaleportalen

Aftaleportalens forside. Der er 5 cirkler afmærket med tal.

I følgende afsnit forklares de forskellige dele af forsiden for aftaleportalen.

1. Bruger

Her vises den bruger der er logget ind. Klik for at vise brugerens rolle og mulighed for at logge ud af aftaleportalen.

Log ud.

2. Benyt autorisationer

Denne knap giver brugeren mulighed for at benytte sine autorisationer.

3. Notifikationer

Her findes brugerens notifikationer.

4. Organisations kontekst

For de fleste brugere, vil navnet på brugerens egen organisation blot blive vist her.

Nogle brugere vil dog her have mulighed for at skifte hvilken organisation der skal vises services, klienter osv. for.

5. Sidemenu

Her findes alt hvad brugeren har adgang til i aftaleportalen, for den organisation der er valgt i organisationskonteksten.

Punkter under stregen i sidemenuen gælder for hele aftaleportalen, og er ikke påvirket af organisationskonteksten.