Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Aftaleportalen

Services

Service detaljer

Gælder rettigheder almindelig bruger, super bruger og organisations administrator.

Under menupunktet ‘Services’ findes alle services i din organisation.

Liste over services. Her er man under organisationen Test og der er en liste med information som navn, kritikalitets score, kategorier, ejer organisation, service gruppe og handlinger.

Klik på en linje eller i listen af services for at åbne detaljevisningen for en service.

Her ses en liste over service informationer og kritikalitets information

Service oprettelse

Gælder rettigheder super bruger og organisations administrator.

Knap til oprettelse af services.

Under menupunktet ‘Services’, benyttes knappen til at åbne dialogen til service oprettelse.

Oprettelse af en service har 5 trin:

1. Service info

Trin 1: Service info. Indtast navn, beskrivelse, intern beskrivelse, yderlige kontakt information, organisation, hostingsite, kritikalitet, udbredelse, kategorier og service gruppe.

Her indtastes basale informationer om servicen. I ‘Service gruppe’ feltet kan man vælge imellem de service grupper som findes på det valgte hosting site. Indtastes en service gruppe som ikke findes i forvejen, får man muligheden for at oprette en ny på det valgte hosting site, som vist nedenfor.

Service grupper som ikke benyttes, slettet automatisk af systemet med jævne mellemrum.

2. Service detalje info

Trin 2: Service detail info. tjek af Godkedelse påkrævet og users encryption approval. Indtast SLA, SLA description, regler og evt. begrundelse for ingen kryptering

Her indtastes flere detaljer omkring servicen. Vær opmærksom på at feltet ‘Godkendelse påkræves’ ikke har en effekt i første version. Godkendelse af anmodninger vil altid være påkrævet.

3. Godkendere

Trin 3: Godkendere. Vælg godkender.

Her vælges de brugere (eller autoriserede brugere) i organisationen som må godkende/afvise nye anmodninger mod servicen.

Godkendere bliver også notificeret når der oprettes nye anmodninger mod servicen.

Brugere med rollen ‘ORG_ADMIN’ må altid godkende/afvise, men bliver kun notificeret hvis de fremgår af listen, eller hvis listen er tom.

4. Endpoints

Trin 4: Endpoints. Vælg service endpoints.

Her tilføjes endpoints for servicen.

Der kan vælges subnets fra det hosting site der blev valgt i trin 1.

Der kan vælges DNS suffixes fra hele organisationen.

Benyt  knappen til at tilføje flere endpoints.

Gem

Når alle informationer omkring servicen er udfyldt, oprettes servicen ved at trykke på ‘Gem’ knappen.

Hvis et af de valgte endpoints (IP og portalias) allerede er i brug af en anden service, vil oprettelsen fejle. Dog får man muligheden for at gennemtvinge oprettelsen.

IP-adresse er allerede i brug. Skal servicen oprettes alligevel? Vælg ja eller nej.

Service redigering

Gælder rettigheder super bruger og organisations administrator.

Se redigering.

Ved redigering af endpoints, notificeres kontaktpersonerne på de klienter der har aktive aftaler med servicen.

Service sletning

Gælder rettigheder super bruger og organisations administrator.

Se sletning.

Bemærk at en service med aktive aftaler kan ikke slettes.

Slet først hver aftale og slet herefter servicen. Se aftale sletning.

Afventende og afviste anmodninger mod servicen slettes automatisk.

Find andre vejledninger om