Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

FAQ vedr. kommunernes auditering af Sundhedsjournalen

Udarbejdet på baggrund af spørgsmål, der kom på auditeringswebinar afholdt for kommunerne den 2/2-2024

Hvor ofte skal der føres tilsyn?

Der skal auditeres to gange om året.

Kan der laves en tjekliste til os, så vi ikke alle skal opfinde en systematik ift. auditering?

Det er svært, når vi ikke helt kender kommunernes systemer, men i bund og grund drejer det sig om følgende: Undersøg, om den sundhedsfaglige er ansat til at varetage opgaver, der kan retfærdiggøre, at der laves opslag på det tidspunkt, hvor opslaget er lavet, dvs. findes der en sundhedsfaglig behandlerrelation?

Kan vi skelne mellem opslag fra forskellige kommunale systemer, så opslag fra eksempelvis omsorgssystemet kan skelnes fra socialområdets opslag?

Der kan ikke skelnes mellem, om opslaget er sket via en knapløsning i EOJ-systemet eller via en knapløsning i fx misbrugscenterets lægesystem. Man kan kun se hvilken kommune, opslaget er sket fra. På sigt, når SOR-koder er implementeret alle steder, kommer vi til at kunne skelne på SOR-kodeniveau i stedet for som i dag, hvor det sker på CVR-nummerniveau.

Kan kommunen ikke bruge lokal IdP? Det kan vi alle andre steder.

Jo, man kan bruge NemLog-in-brokeren og derigennem vælge sin kommunale IdP. SEB har en “discovery”-side, som brugerne præsenteres for ved log-in. Her kan man vælge de regionale IdP-løsninger, men ikke kommunernes. Der kommer formentlig et tidspunkt, hvor det bliver muligt at vælge en kommunal IdP-løsning her, igennem en KOMBIT-løsning, som endnu ikke er aktuelt.

Bliver der skrevet ud, når det er tid til audit?

Ja, der vil blive sendt en mail ud til den funktionspostkasse og de kontaktpersoner, som kommunerne har oplyst til MedCom, eller som kommunerne selv har oprettet i systemet, når der er lagt logfiler ind i systemet, som skal auditeres.

Sagde I, vi havde fået en mail om, hvordan vi får adgang via SEB?

Efter webinaret er der sendt en mail til de kontaktpersoner og funktionspostkasser, som kommunerne har meldt ind til MedCom om, hvordan man får adgang via SEB.

Får SEB-administrator automatisk rettigheder til at kunne give den rettighed, I taler om?

Ja, kommunens SEB-administrator har rettighed til at tildele jer den omtalte SEB-adgang.

Kommer der en vejledning på, hvordan man anvender auditeringsværktøjet?

Ja, der er udarbejdet en brugervejledning til kommuneauditering, som efter webinaret er sendt ud til de kontaktpersoner og funktionspostkasser, som kommunerne har meldt ind til MedCom.

Hvor har vi skullet melde primær kontaktperson ind til?

I har skullet melde kontaktperson og funktionspostkasse vedr. audit ind til MedCom. Når I har fået adgang til auditeringsmodulet, kan I selv ændre kontaktpersoner løbende inde i systemet.

Kan man eksportere logudtrækket til Excel, hvis man skal have hjælp fra akutteam eller korttidsafsnit for at verificere?

Den fil, der downloades via løsningen, er en Excel-fil. Det er tanken, at kommunen udfører auditeringen i arket, distribuerer det videre internt osv., indtil alle opslag er auditeret. Man kan med fordel registrere sine fund i arket. Når alle opslag er auditeret, kan de indgives til løsningen med de fund, der blev gjort under auditering. Hvis der er flere ansvarlige, kan der tillægges op til 5 ansvarlige personer ved rapportering i løsningen, når rapporteringen foretages.

Er der kun krav om at tjekke 1 % af opslagene?

I overholder forpligtelsen, hvis I laver stikprøve på 1 %. Når der årligt laves udtræk på 2 ugers opslag tilfældigt valgt, så bliver det til 4 %, så 1/4 vil i princippet være nok. Vær dog opmærksom på, at hvert opslag kan give flere rækker, hvis klinikeren har været inde på flere kilder i Sundhedsjournalen. Så selv om det ser uoverskueligt ud med mange rækker, så vil flere rækker kunne klares med én auditundersøgelse. Skriv evt. i kommentarfeltet, hvis der ikke er lavet audit på alle opslag.

Når brugerne har lavet værdispring og tilføjet en bemærkning ved adgang med knapløsningen, kan vi se den bemærkning nogen steder?

Ja, værdispring fremgår af auditudtrækket, og en evt. begrundelse er også synlig.

Har vi pligt til at lave audit? Hvad skal det bruges til? Hvem skal bruge det? Bekymret over opgavestørrelse.

Vi er forpligtiget til at lave audit; se evt. Datatilsynets rådsudtalelse om dette – https://www.datatilsynet.dk/afgoerelser/historiske-afgoerelser/2012/maj/sundhedsjournalen-og-det-nationale-patient-indeks-npi – under pkt. 3.7.1.

Validering af data ligger vel op ad den valideringspraksis, vi har, når der laves validering af egne journaler i vores fagsystemer?

Ja, det gør det.

Er det muligt at gense auditeringswebinaret, som blev afholdt den 2/2-2024?

Ja, link til webinaret kan rekvireres ved kontakt til MedCom – se kontaktperson nedenfor!

Hvordan får jeg adgang til auditeringssystemet?

Kontakt MedCom for vejledning til oprettelse i SEB samt adgang til auditeringssystemet! Se kontaktoplysninger nedenfor!

Kontakt

Portrætfoto af Iben Søgaard

Iben Søgaard

Projektmedarbejder

Kommuneteam